MEETIS staat voor Medisch, Educatief en Training Instituut Schipluiden.

Inmiddels alweer 12,5 jaar, wordt binnen dit Instituut door mij een vorm van revalidatietraining en (para-) medische fitness nagestreefd waarbij men enerzijds inzicht wordt bijgebracht in zijn blessureproblematiek en anderzijds aan zijn blessureherstel kan werken middels een gegeven – individueel – oefenprogramma.

In de afgelopen jaren heb ik aan een paramedische trainingsvorm gewerkt waarin het belangrijk is dat naast een intensieve begeleiding van een coach, de persoon in kwestie zelf zijn verantwoordelijkheid blijft houden voor zijn klacht dan wel zijn blessure. De begeleiding staat onder supervisie van een manueel therapeut.

Er wordt getraind c.q. geoefend in kleine groepen van max. 10 personen aan de hand van een individueel opgesteld en afgestemd oefen- dan wel trainingsprogramma.