Doordat de trainingen plaatsvinden in kleine groepen is er sprake van individuele aandacht en optimale begeleiding.

De trainingen vangen aan op vaste tijden en duren een uur. Van tevoren dient te worden aangegeven wanneer men komt trainen zodat de groepsgrootte in de hand gehouden kan worden.

Tijdens dit trainingsuur is een manueel therapeut aanwezig die een coachingrol vervult zodat de cliënt c.q. geblesseerde sporter in zijn trainingsactiviteiten met raad en daad bijgestaan kan worden. Ook de trainingsdoelen kunnen zo tussentijds geëvalueerd worden.

In een aantal trainingsblokken wordt de training gestart met een gezamenlijke warming-up, met aan het einde van dit trainingsuur buikspieroefeningen en wordt afgesloten met een cooling-down.

Voor verdere informatie over de diverse trainingsvormen, trainingsuren en abonnementskosten kunt u hier informatie opvragen, bij de secretaresse van MEETIS, bij Henk Haring of de ‘Uren en kosten folder’ van MEETIS raadplegen.