Voor velen onder ons speelt gezondheid een belangrijke rol in de opvatting en wijze van leven.
Ook de huidige maatschappij vergt steeds meer van de hedendaagse mens. Voor velen onder ons is het dan ook belangrijk om het lichaam en specifiek het bewegingsapparaat in goede conditie te houden. Immers met een gezond lichaam en een goede bewegingsfunctie kunnen we makkelijker en beter presteren en dus beter inspelen op de eisen die aan ons gesteld worden.
Ook ons mentale functioneren wordt in sterke mate beïnvloed door de kwaliteit van het bewegen. Met andere woorden: in een gezond lijf schuilt een gezonde geest en vice versa.

Gezondheidsprofielmeting