Datum: 24-05-2021

De Praktijk voor Manuele Therapie & Revalidatie Schipluiden is weer opengesteld vanaf 1 mei 2021 voor behandelingen, hetzij onder beperkende voorwaarden.

Voor alle klachtenproblematiek kunt u gewoon terecht. Echter, u dient wel eerst bij uzelf na te gaan of u voldoet aan de voorwaarden van het RIVM/Overheid om behandeld te kunnen/mogen worden. De eerste behandeling, de intake, zal plaats vinden op afstand middels een bel- of videoconsult.

Voor alle klachtenproblematiek dient u zich, voorafgaande aan de behandeling, eerst aan te melden via de praktijktelefoon of door het sturen van een e-mail. Er wordt dan zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.

Ook het trainingscentrum MEETIS Medical Fitness heeft zijn deuren weer geopend m.i.v. 25 mei 2021 zij het eveneens onder beperkende voorwaarden. Zo mag o.a. de groepsgrootte uit niet meer dan 8 personen bestaan. Hierdoor dient u zich van tevoren aan te melden of af te melden minimaal 24 uur voor aanvang van een door u gereserveerd trainingsuur indien u verhinderd bent voor deze training. Ook de bekende RIVM/Overheid maatregelen zijn nog steeds van kracht m.b.t. o.a. de hygiëne, douche, kleedkamer en toilet gebruik, de 1,5 meter afstand, etc.

Voor verdere informatie en (RIVM/Overheid) voorwaarden m.b.t. de herstart en functioneren van de diverse trainingsgroepen kunt u bellen naar de Praktijk voor Manuele Therapie & Revalidatie / Meetis Medical Fitness (015-3808924), het mededelingenbord van de Praktijk dan wel die van Meetis raadplegen of kunt u een mail sturen naar fysio-schipluiden@hetnet.nl.
Actieve, geregistreerde, Meetis-leden die reeds zijn opgenomen in een van de Whatsapp trainingsgroepen worden via deze weg geïnformeerd.