Sinds 25 mei 2018 jl. is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden voor alle organisaties/instanties die zich met de verwerking van persoonsgegevens bezig houden. Ook de fysiotherapie en manuele therapie praktijken dienen aan deze verplichting te voldoen.

De Praktijk voor Manuele Therapie en Revalidatie Schipluiden van Henk Haring voldoet inmiddels aan deze verplichting. Zie hiervoor het Privacyreglement en het Huisreglement van de praktijk en de officiële AVG-verklaring van de praktijk.

Voor het uitgebreide AVG-document c.q. de AVG-verklaring van de Praktijk wordt verwezen naar een exemplaar die ter inzage ligt in de wachtkamer van de praktijk.

Privacyreglement en AVG verklaring juli 2018

Huisreglement Praktijk MT & Rev. juli 2018

AVG verklaring Praktijk MT en Rev. juli 2018