Binnen MEETIS worden er drie verschillende trainingsvormen gegeven, te weten:

• Paramedisch oefenuur
• Revalidatietraining
• Bewegingstraining

Aan de hand van de testresultaten, onderzoeksbevindingen en de wens van de persoon in kwestie wordt gekozen voor een van deze drie trainingsvormen.

Paramadisch oefenuur
Het paramedisch oefenuur (PMO) is er voor de patiënten die in de Praktijk voor Manuele therapie behandeld worden. Tijdens dit oefenuur kan er extra geoefend worden onder begeleiding van de manueel therapeut/revalidatie coach. Dit als ondersteuning voor de thuis-oefen-situatie. Ook kunnen de opgegeven oefeningen en oefendoelen nog eens extra doorgenomen worden tijdens dit uur. Het betreft hier een zogenaamd ‘vrij inloop uur’, uitsluitend bestemd
voor patiënten van de Praktijk voor Manuele Therapie en Revalidatie Schipluiden.

Revalidatie training
Deze trainingsvorm, ook wel Para Medische Trainingstherapie (PMT) genoemd, is de belangrijkste trainingsvorm van het oefencentrum. PMT-training is een vorm van trainen, dan wel revalideren, die omschreven kan worden als Medische Fitness Training. Onder begeleiding van een manueel therapeut/revalidatiecoach wordt aan de hand van een individueel afgestemd train-/oefenschema gewerkt aan de vooraf gestelde oefendoelen. De persoon in kwestie
wordt zo als het ware gecoacht in het herstel van opgetreden klachten van het houding- en bewegingsapparaat. Ook het trainen met een preventieve doelstelling, d.w.z. het voorkomen van klachten dan wel het onderhouden van een bereikte status quo, behoort tot deze trainingsvorm.

Er wordt geoefend, c.q. getraind, in kleine groepjes (max. 10 personen), dit om een optimale begeleiding te kunnen waarborgen. Door tijdens het trainen de oefen- en trainingsresultaten op het trainingsformulier te noteren, kunnen resultaten en vooruitgang meetbaar en inzichtelijk gemaakt worden. Hierdoor wordt de motivatie om de van tevoren gestelde oefen- en trainingsdoelen te bereiken bevorderd en zijn de bereikte resultaten toetsbaar te maken.

Bewegingstraining
Deze trainingsvorm wordt gekenmerkt door zijn preventieve doelstelling. Ook hier wordt gewerkt aan de hand van een individueel opgesteld trainingsprogramma waarbij getracht wordt klachten of het opnieuw optreden van blessures aan het bewegingsapparaat te voorkomen. In deze trainingsvorm wordt gewerkt aan een verbetering van de belasting-/belastbaarheidsituatie van het gewezen blessure-, c.q. klachtengebied. Aandachtsgebieden in deze trainingsvorm zijn: kracht, uithoudingsvermogen, lenigheid en coördinatie.

Vanuit deze trainingsvorm is doorgroei mogelijk naar intensievere trainingsvormen binnen MEETIS of elders, in andere Fitness- of Sportcentra.