Om de juiste begeleiding, trainingsvorm en intensiteit te bereiken, is vooraf niveaubepaling gewenst. Zeker in geval van revalidatie training is het van essentieel belang om inzicht te verkrijgen in de onmogelijkheden en met name de mogelijkheden van de persoon in kwestie.
Dit inzicht wordt verkregen middels een intakegesprek, een algemeen gezondheidsonderzoek, een algemeen bewegingsonderzoek en, indien mogelijk, een conditietest.

Intakegesprek
Aan de hand van een vooraf ingevuld Medisch Vragenformulier wordt het eventuele klachten verleden en de actuele gezondheidssituatie besproken.
Tevens dient door de cliënt op een zgn. ‘Meetscorelijst’ aangegeven te worden hoe hij zelf zijn huidige gezondheidstoestand en bewegingsfunctioneren inschat.
Ook worden in dit gesprek de gewenste oefendoelen doorgenomen.

Algemeen Gezondheidsonderzoek
Tijdens dit onderzoek wordt de bloeddruk en het hartslagritme gemeten. Tevens wordt een longfunctieonderzoek en een gewichtsmeting gedaan. De meetresultaten worden beoordeeld aan de hand van gangbare meetstatistieken van leeftijdgenoten. Indien nodig worden er nog aanvullende metingen gedaan.

Algemeen Bewegingsfunctie Onderzoek
Tijdens dit onderzoek wordt de houding en het bewegen in zijn algemeenheid bekeken. Gekeken wordt naar het bewegen van de wervelkolom in stand en in zit en de bewegingsmogelijkheden van armen en benen. De
stabiliteit van heup, knie en enkelgewrichten worden bekeken tijdens het staan en lopen. Tevens vindt er een beoordeling plaats van de belangrijkste spiergroepen aan de hand van spierfunctie testen. ’Panta Rhei’ door MEETIS.

Indien nodig kunnen er nog aanvullende testen gedaan worden en bestaat er nog de mogelijkheid om het conditieniveau te bepalen op een zgn. fietsergometer.
De gegevens die voortkomen uit deze bovengenoemde testen bepalen de na te streven trainingsdoelen, het op te stellen trainingsplan en de bepaling van de gewenste trainingsvorm. Tevens waarborgen deze testuitkomsten, en het hieruit voortvloeiende trainings- cq. oefenschema, een veilige trainingsactiviteit. Hierdoor wordt het optreden van blessures en overbelasting klachten zoveel mogelijk uitgesloten.

Algemeen Bewegingsfunctie Onderzoek
Middels een uitgebreid testonderzoek, dat ontwikkeld is door Health Software Fit-test Program, kunt u bij MEETIS uw Persoonlijk Gezondheidsprofiel laten meten. In dit testonderzoek worden metingen gedaan die u informatie geven over uw actuele gezondheidstoestand, lichaamsgewicht- en samenstelling hiervan, alsmede de algemene lenigheid en het conditie niveau. Daar dit testprogramma een 50-tal verschillende testen bevat, is het mogelijk een gerichte profielmeting op verzoek samen te stellen en af te nemen. Iedere profielmeting wordt aan de hand van een persoonlijk testrapport doorgesproken en – indien nodig – worden adviezen gegeven voor toekomstige trainings- of bewegingsactiviteiten.